Thursday, September 15, 2011

Senyum :)

Beri alasan sini
kau buat muka kenapa
biar muka tak cantik
tapi senyuman manis ada
ini lagi
jangan ditambah cuka
tambah tak cantik jadinya
cuba senyum sini

*SENYUM*

ha macam tu
pandai !

Terima kasih
senyuman kau tak ikhlas
kadekut senyuman tak guna
aku tak rugi apa-apa
cuma kau dapat rugi
rugi pahala.

No comments:

Post a Comment